Huipputiimin ja johtoryhmän roolitus ja vuorovaikutus

Suunnattu erityisesti aloittaville tai muutostilanteessa toimiville johtoryhmille, luoville tiimeille, tutkimusryhmille ja muille tiimeille, joiden sisäinen työnjako, roolitus tai keskinäinen vuorovaikutus ja viestintä hyötyy tehostamisesta ja kehittämisestä.

Valmennuskokonaisuus muokataan neuvottelun ja ennakkokyselyn pohjalta vastaamaan asiakkaan erityisiä valmennustarpeita.

Valmennuskokonaisuuden teema-alueita:

Valmennusryhmän yhteiset ja yksilöiden erityiset valmennustarpeet

Yksilöiden suhteellisten vahvuuksien tunnistaminen ja edelleen kehittäminen

Tiimin tai johtoryhmän roolien analyysi ja selkiyttäminen alkukartoituksen pohjalta

Henkilökohtaisiin tavoitteisiin kytkeytyvien haasteiden määrittely ja taklaaminen

Ennakkokartoituksen pohjalta laadittuja, henkilökohtaisia tavoitteita tukevia harjoituksia

Vuorovaikutusharjoituksia tiimin tai ryhmän keskinäisen ymmärryksen syventämiseksi

Tiimin kokonaispotentiaalin tiedostaminen ja tehokkaampi hyödyntäminen

Kokonaisuus voidaan toteuttaa myös yhden päivän intensiivivalmennuksena.

Suosittelemme ryhmän kooksi 6 – 14 henkilöä.

Hinta alkaen 12 000 € + alv

Painelaari-valmennusten yksityiskohdat eri sisältöalueilla suunnitellaan asiakkaan antamien lisätietojen pohjalta. Osallistujille lähetetään ennen valmennusta kysely, joka mahdollistaa valmennusten suunnittelun sekä mm. yksilöllisten ruokavaliotekijöiden huomioimisen.

Painelaari-valmennukset ovat kuormittavia ja mahdollisesti raskaita. Osallisujat antavat ennen valmennusten alkua informoidun suostumuksensa osallistumisensa vapaaehtoisuudesta. Toiminnallisten osioiden ajaksi osallistujat luopuvat matkapuhelimista ja muista viestivälineistä.

Valmennustilana Kammi tarjoaa puitteet optimaaliseen keskittymiseen ja mahdollistaa tehokkaan palautumisen luonnonkauniissa ympäristössä.