Poimi rusinat kuumasta pullasta – funktionaalisen psykopatian hyödyt!

17.11.2020

Kuullessamme puhuttavan psykopaateista nousee mieleemme välittömästi kuvia sarjamurhaajista tai vaikkapa monien mielestä viimeisimmän maailmantalouden romahduksen aiheuttaneista kieroilevista investointipankkiireista. Laajasti jaetun käsityksen mukaan joissakin ammateissa tietyt psykopaateissa tavattavat piirteet kuitenkin saattavat edistää näissä tehtävissä menestymistä.
Psykopatia ilmenee yksilöiden ajattelussa ja erityisesti sosiaalisessa käyttäytymisessä muun muassa kaikkivoipaisuuden kokemuksina, manipulointitaipumuksena, pinnallisena viehätysvoimana, empatiantunteiden ja katumuksen puuttumisena, impulsiivisuutena ja vastuuttomuutena sekä vähäisinä realistisina tavoitteina ja voimakkaana virikehakuisuutena.

Näiden käyttäytymisessä ja erityisesti vuorovaikutuksessa esiin tulevien piirteiden taustalla vaikuttavat perustavat psykologiset ominaisuudet kuten hyvä stressinsietokyky ja matala ahdistumisalttius, vahva itseluottamus sekä ulospäinsuuntautuneisuus ja dominanssi, mikä tarkoittaa pyrkimystä johtaa, vaikuttaa ja ottaa vastuuta.

Psykopaattien kohdalla nämä monin tavoin hyödylliset ominaisuudet ovat korostuneet tai vinoutuneet siten, että henkilön suhtautuminen muihin ihmisiin ja myös yhteisön normeihin poikkeaa kulttuurissa tavallisesti sopivina pidetystä. Vaikka nämä yhteisöllisen toleranssin rajat ovat kulttuurisidonnaisia ja muuttuvia, selvästi rikollinen ja väkivaltainen käyttäytyminen tunnistetaan ja tuomitaan universaalisti.

Mutta tietyt psykopaateilla tavattavat piirteet voivat maltillisina esiintyessään ennustaa menestymistä paitsi kriisijohtajan, kirurgin, sotilaslentäjän tai poliisin tehtävissä myös laajemmin kaikissa sellaisissa tehtävissä, joissa tehdään aikapaineessa merkittäviä arvoja koskevia päätöksiä tai pyritään vaikuttamaan ihmisiin.

Psykologian professori Kevin Duttonin funktionaalista psykopatiaa koskevat tutkimusartikkelit ja presentaatiot tarjoavat kiinnostavaa lisävalaistusta tähän teemaan. Dutton on myös vakavasti esittänyt, että elämänlaatumme ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi voisimme vakavasti pohtia mainittujen piirteiden tietoista vahvistamista sosiaalisesti suotavissa rajoissa.   

 

Kuuntele Kevin Duttonin haastattelu ”Psychopathy’s Bright Side: Kevin Dutton on the Benefits of Being a Bit Psychopathic” Scientific Americanissa:

“If you can’t control yourself, you will be controlled by others – choose your master”

Rick Julian

kehtiä paineensietokykyäsi ja menesty

Painelaari-valmennuksissa kehitetään mm. stressinhallintaa, tilannetietoisuutta ja sosiaalista vaikuttamiskykyä – kaikki keskeisiä menestystekijöitä lähes alasta tai sektorista riippumatta.

Saatat pitää myös näistä …