REKRYTOINNIN TUKIPALVELUT

Painelaari tarjoaa rekrytoinprosesseja tukevia intensiivisiä soveltuvuusarviointipalveluita.

Valittaessa henkilöitä perusteilla olevaan ryhmään tai jo toimivien ryhmien tai tiimien jäseneksi tehtäviin, joita luonnehtii korostunut tarve stressinhallintaan ja mukautumiskykyyn, neuvotteluvalmiuksiin ja vaikuttamiseen sekä tehokkaaseen päätöksentekoon riskialttiissa olosuhteissa tai merkittäviä arvoja koskevissa tilanteissa.

Asiakasorganisaatio voi lähettäää esimerkiksi muilla tavoin valitut rekrytointiprosessin finalistit Painelaarin arviointiin.

Valintaa ohjaavat arviointimenetelmät määritellään tarvittaessa yhdessä asiakkaan kanssa toteutettavan tehtäväanalyysin ja tähän perustuvan kompetenssikriteeristön perusteella.

Asiakasorganisaatio informoi ja valmistaa prosessiin osallistuvat henkilöt Painelaarin toimittaman materiaalin pohjalta ja pyytää näiltä kirjallisen, Painelaarin toimittaman suostumuksen arviointiin osallistumisen vapaaehtoisuudesta.

Painelaari toimittaa lausunnon arvioiduista henkilöistä asiakkaalle suosituksineen ja tukee konsultatiivisesti erikseen sovittavalla tavalla asiakasta myös prosessin muissa vaiheissa.

Painelaari sitoutuu myös antamaan toimintaa säätelevän normiston mukaisen palautteen hakija-asiakkaille.

Sopimuksesta Painelaari osallistuu myös valittujen henkilöiden valmentamiseen ja tukeen näiden aloittaessa uusissa tehtävissään.

Palveluiden suunnittelusta, toteutuksesta, palautteista ja lausunnoinnista vastaa laillistettu psykologi.