Huippuosaajat

Kristo Salminen

Näyttelijä , Mind-coach

Kristo (TeM) on fight-koordinaattori,
näyttämötaistelun opettaja (B.A.S.S.C), työhyvinvointivalmentaja ja personal trainer (FAF): esiintymisen, puhumisen ja läsnäolon ammattilainen.

Valmennuksissa Kristo vahvistaa esiintyjien stressinhallintaa ja tukee rehelliseen kohtaamiseen vuorovaikutuksessa niin verbaalisia kuin non-verbaalisia viestintävalmiuksia vahvistamalla. Arkiset työtehtävämme muovaavat mieleemme erilaisia mentaalisia naamioita ja känsiä. Näiden työstäminen vapauttaa psyykkistä energiaa ja vahvistaa luontaista karismaamme vuorovaikutuksessa.

Jose Ahonen

Mentalisti

Jose on ammattimentalisti, luennoitsija, valmentaja ja kirjailija. Hän kuuluu Psychic Entertainers Association -yhdistykseen, johon on hyväksytty jäseneksi vain noin 250 maailman parasta ammattimentalistia, hypnoositaiteilijaa ja muuta psyykikkoviihdyttäjää.

Koulutuksissaan ja valmennuksissaan Jose osoittaa ja demonstroi, kuinka havainnointikykymme puutteet johtavat tehottomaan vuorovaikutukseen ja miten voimme havainnoida sekä vaikuttaa tehokkaammin. Josen uniikki näkökulma ihmismieleen haastaa ajattelemaan uudelleen omia vuorovaikutustaitojamme ja -tapojamme. Josen valmennukset tarjoavat myös tehokkaita työkaluja sosiaaliseen hakkerointiin.

Kari Laari

Kriminaalitaktiikan opettaja

Karppa on toiminut viimeiset 30 vuotta jr-rikollisuuden torjunnan etulinjassa lukuisissa eri tehtävissä ja rooleissa, joissa huumausainerikollisuuden kiemurat ja taktiset peliliikkeet salaisine operaatioineen ovat arkea.

Valmennuksissa ja koulutuksissa Karppa on tottunut tuottamaan valmennustavoitteita palvelevaa reaaliaikaista painetta osana stressinhallintaa, tilannetietoisuutta ja tehokasta päätöksentekokykyä lisääviä harjoituksia. Erityisesti nämä harjoitteet palvelevat ammattilaisia, jotka joutuvat tekemään merkittäviä päätöksiä aikapaineen, julkisuuden tai vastuun tuoman kuormittavuuden oloissa. Turvannut presidenttiä – horjuttanut rikollisia!

Markku Nyman

Psykologi

Markku (PsM, YTM) on toiminut viimeiset 14 vuotta turvallisuusalalla.
Hän on suorittanut johtajien valmennuskoulutuksen USA:ssa College of Executive Coaching -organisaatiossa ja toiminut asiantuntijana Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa sekä Valtioneuvoston käynnistämässä yhteiskunnan turvallisuutta ja resilienssiä selvittäneessä hankkeessa.

Markun tutkimusintressit ovat ulottuneet hyvinvointi- ja vankilatutkimuksesta
globaalien arvojen ja talouden trenditutkimukseen. Ajankohtainen tutkimustyö kytkeytyy stressinhallintaa, tilannetietoisuutta ja päätöksentekokykyä edistävien valmennusmenetelmien vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen.

(Markku työskentelee tehtävissä, jotka eivät mahdollista julkista näkyvyyttä.)