Vaativan tason taktiset neuvottelutaidot ja manipulaation vastustaminen

Suunnattu henkilöille ja ryhmille, jotka tehtävissään säännöllisesti tai toistuvasti johtavat tai ovat osallisina neuvotteluissa ja vaikuttamistilanteissa liittyen yksilöiden tai yhteiskunnan turvallisuuteen ja hyvinvointiin, merkittäviin taloudellisiin arvoihin tai poliittiseen ja yhteiskunnalliseen vallankäyttöön.

Valmennuskokonaisuus muokataan neuvottelun ja ennakkokyselyn pohjalta vastaamaan asiakkaan erityisiä valmennustarpeita.

Valmennuskokonaisuuden teema-alueita:

Tiivis käytännöllinen johdatus stressinhallinnan fysiologiaan ja psykologiaan

Stressinhallintaa, resilienssiä ja tilannetietoisuutta vahvistavat menetelmät

Arjen rentoutus- ja palautumismenetelmien harjoittelu

Esiintyminen ja julkinen puhuminen

Tehokkaan non-verbaalisen viestinnän menetelmät ja keinot

Vaikuttava ja uskottava esiintyminen

Henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntäminen ja kehittymiskohteiden määrittely

Fysiologinen ja psyykkinen valmistautuminen neuvotteluihin ja esiintymistilanteisiin

Ennakkokartoituksen pohjalta laadittuja, tavoitteita tukevia esiintymisharjoituksia

Ryhmän toiminnan kannalta relevantteja simulaatioharjoituksia stressinhallinnan kytkemiseksi käytännön esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin

Neuvottelu, vaikuttaminen ja päätöksenteko

Epäsuotuisten vaikuttamisyritysten diplomaattinen vastustaminen

Tehokkaan vaikuttamisen ja perustellun manipulaation hyödyntäminen neuvottelutilanteissa

Ennakkokartoituksen pohjalta laadittuja, tavoitteita tukevia neuvotteluharjoituksia

Ryhmän toiminnan kannalta relevantteja simulaatioharjoituksia stressinhallinnan kytkemiseksi käytännön neuvottelutilanteisiin

Kokonaisuus voidaan toteuttaa myös yhden päivän intensiivivalmennuksena.

Suosittelemme ryhmän kooksi 6 – 14 henkilöä.

Hinta alkaen 12 000 € + alv

Painelaari-valmennusten yksityiskohdat eri sisältöalueilla suunnitellaan asiakkaan antamien lisätietojen pohjalta. Osallistujille lähetetään ennen valmennusta kysely, joka mahdollistaa valmennusten suunnittelun sekä mm. yksilöllisten ruokavaliotekijöiden huomioimisen.

Painelaari-valmennukset ovat kuormittavia ja mahdollisesti raskaita. Osallisujat antavat ennen valmennusten alkua informoidun suostumuksensa osallistumisensa vapaaehtoisuudesta. Toiminnallisten osioiden ajaksi osallistujat luopuvat matkapuhelimista ja muista viestivälineistä.

Valmennustilana Kammi tarjoaa puitteet optimaaliseen keskittymiseen ja mahdollistaa tehokkaan palautumisen luonnonkauniissa ympäristössä.