Vaikuttaminen ja erityistason stressinhallinta

Suunnattu erityisen kuormittavissa tai riskialttiissa ympäristöissä toimiville henkilöille ja ryhmille, joiden tehtävät vaativat tehokasta vaikuttamista ja päätöksentekokykyä merkittävää vastuuta sisältävissä tai julkista esilläoloa edellyttävissä asemissa.

Valmennuskokonaisuus muokataan neuvottelun ja ennakkokyselyn pohjalta vastaamaan asiakkaan erityisiä valmennustarpeita.

Valmennuskokonaisuuden teema-alueita:

Stressinhallinnan ja toimintakyvyn perusteet

Tiivis käytännöllinen johdatus stressinhallinnan fysiologiaan ja psykologiaan

Tieteelliseen tutkimukseen perustuvien stressinhallintaa, resilienssiä ja tilannetietoisuutta vahvistavien tekniikoiden opettelu ja omaksuminenen

Helppojen arjen rentoutus- ja palautumismenetelmien harjoittelu ja käyttöönotto

Stressinhallinta ja tilannetietoisuuden ylläpitäminen reaaliaikaisissa kriittisissä päätöksentekotilanteissa

Vaikuttava ja uskottava esiintyminen

Vaikuttamisen peruslait ja vaikuttamisyritysten vastustaminen

Fysiologinen ja psyykkinen valmistautuminen kuormittaviin päätöksentekotilanteisiin

Henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntäminen ja kehittymiskohteiden määrittely

Ennakkokartoituksen pohjalta laadittuja, tavoitteita tukevia ongelmanratkaisu- ja päätöksentekoharjoituksia

Ryhmän toiminnan kannalta relevantteja simulaatioharjoituksia stressinhallinnan kytkemiseksi käytännön vaikuttamis- ja päätöksentekotilanteisiin

Kokonaisuus voidaan toteuttaa myös yhden päivän intensiivivalmennuksena.

Suosittelemme ryhmän kooksi 6 – 14 henkilöä.

Hinta alkaen 12 000 € + alv

Painelaari-valmennusten yksityiskohdat eri sisältöalueilla suunnitellaan asiakkaan antamien lisätietojen pohjalta. Osallistujille lähetetään ennen valmennusta kysely, joka mahdollistaa valmennusten suunnittelun sekä mm. yksilöllisten ruokavaliotekijöiden huomioimisen.

Painelaari-valmennukset ovat kuormittavia ja mahdollisesti raskaita. Osallisujat antavat ennen valmennusten alkua informoidun suostumuksensa osallistumisensa vapaaehtoisuudesta. Toiminnallisten osioiden ajaksi osallistujat luopuvat matkapuhelimista ja muista viestivälineistä.

Valmennustilana Kammi tarjoaa puitteet optimaaliseen keskittymiseen ja mahdollistaa tehokkaan palautumisen luonnonkauniissa ympäristössä.